Pasvalio MM dailės skyrius atidarytas
1992 metais.
Šiais mokslo metais
skyrių baigė 17-oji absolventų laida.
Dailės skyrių lanko virš apie 70 mokinių.
Skyriuje dirba trys mokytojai-
metodininkai: Nerutė Čiukšienė, Erika
Andriūnaitė, Aldas Pleiris.
Dailės skyriaus mokiniai dalyvauja

tarptautiniuose
projektuose, respublikinėse ,
apskrities ir
rajone rengiamose parodose ir konkursuose.
Mokinių darbai eksponuojami nuolat
veikiančioje mokyklos dailės
galerijoje. Gražia tradicija tapo Dailės
skyriaus absolventų baigiamųjų darbų
parodos - pristatymai Pasvalio krašto
muziejuje.